Menu

Voorwaarden

сайты ярославля - Каталог сайтов

Auteursrecht

Het copyright van de bijdragen op HRcommunity.be berust bij de individuele auteurs. Andere intellectuele eigendomsrechten, waaronder het databankenrecht op de verzameling gegevens op de site van HRcommunity.be, berusten enkel en alleen bij HRcommunity.be.

Auteursrecht op artikelen, ingezonden stukken, persberichten, etc

Auteurs, lezers of andere personen die brieven of ingezonden stukken sturen ter publicatie behouden hun auteursrecht, maar verlenen door inzending onbeperkt toestemming het materiaal te publiceren en in alle uitgaven, in print of elektronisch en het op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden.

Overnemen of linken naar content op HRcommunity.BE

Het overnemen of hergebruiken van content op HRcommunity.be is niet toegestaan, hiervoor geldt het auteursrecht als bedoeld in artikel 15 Auteurswet 1912. Wij stimuleren het linken naar artikelen op de site van HRcommunity.be zoveel mogelijk. Linken naar het artikel op onze website www.hrcommunity.be met opname van een enkele alinea introductietekst van maximaal 100 woorden mag altijd en is aan geen enkele voorwaarde gebonden.

Als het linken naar de content van HRcommunity.be dermate uitgebreid en systematisch plaatsvindt dat een site in ruime mate van de content van HRcommunity.be voorzien wordt dan is dat slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie van HRcommunity.be.

Toestemming voor publicatie op internetsites waar HRcommunity.be geen overeenkomst mee heeft, zal slechts bij uitzondering verleend worden.

Inhoud en reacties op content

De redactie van HRcommunity.be heeft de grootst mogelijke zorg in acht genomen bij het selecteren en redigeren van de bijdragen op haar website. HRcommunity.be kan echter niet instaan voor de juistheid van de bijdragen en accepteert geen enkele aansprakelijkheid dienaangaande. Bezoekers die vertrouwen op de juistheid van de bijdragen doen dat geheel op eigen risico en verantwoording.

De redactie van HRcommunity.be is het niet noodzakelijkerwijs eens met de meningen die verkondigd worden in de bijdragen op haar website. De reacties van lezers en de columns worden alleen gescreend op enkele omgangsvormen zoals vermeld in de Code of conduct. Plaatsing of niet plaatsing van reacties of columns gebeurt zonder verdere opgaaf van redenen.

De redactie van HRcommunity.be heeft de bijdragen op haar website gecontroleerd op de aanwezigheid van virussen, maar staat er niet voor in dat bijdragen die gedownload worden geen virussen bevatten en accepteert geen aansprakelijkheid voor enige schade (direct en/of indirect) dienaangaande.

Het gebruik van de website van HRcommunity.be impliceert dat de bezoeker bovenstaande voorwaarden heeft gelezen en daarmee akkoord gaat.

справочник предприятий - организации россии

Partners

Social Media

linkedin-icontwitter-icon